Heim

 

 

Filefjell hytteservice AS er eit nyoppstarta firma med Olav Lunden i spissen. Vi leiger ut tenester som ettersyn, vedlikehand og service av hytter, samt lagerplass i lagerbygg som vert satt opp hausten 2017.

Filefjell Hytteservice AS

v/ Olav Lunden

Tlf 95191957

 

Tilbygg på hytte

 

Lunden bygger tilbygg på eiga hytte.

Lagerbygg

 

Me er i gang med å setje opp eit lagerbygg med utleigebodar rett over borlaugkrysset i Lærdal.

Renovering av hytter

 

Me tek på oss diverse vedlikehaldsjobbar på hytter på Filefjell og omegn.

Facebook

 

Følg oss på facebook for informasjon og hyppige oppdateringer av prosjekt.